Avtal

Kammarkollegiet
Tabula har ramavtal med Kammarkollegiet gällande leverans av skrivtavlor och AV-inredning och tillhörande tjänster. 


Kammarkollegiets avtal om skrivtavlor och AV-inredning
Avtalsperiod: 2015-09-16 - 2017-09-15 med förlängningsoption max t.o.m: 2019-09-15
Avtalsnummer: 96-73-2014:010
Exempel på AV-produkter som omfattas av avtalet:
•Skrivtavlor
•Hissbara tavlor
•Glastavlor
•Anslagstavlor
•Mörkläggning
•Projektionsdukar
•AV-möbler
•Konferensskåp
•Skärmar
•Speciallösningar
•Monteringar

Malmö universitet
Tabula har som ensam leverantör tecknat avtal med Malmö universitet.

Ramavtal Malmö universitet

Referensnummer DNR 2015/199 - 2.1.6
Gäller tom 2020-11-30

Avtalet omfattar system för AV-installationer i samband med nybyggnad, ändring, komplettering eller reservdelar. AV installationer omfattar system för ljud, bild, distansundervisning och e-möten.

Linnéuniversitetet
Tabula har som ensam leverantör tecknat avtal med Linnéuniversitetet.


Ramavtal Linnéuniversitetet
Referensnummer DNR 2015/199 - 2.1.6
Gäller tom 2020-11-30

Avtalet omfattar system för AV-installationer i samband med nybyggnad, ändring, komplettering eller reservdelar. AV- installationer omfattar system för ljud, bild, distansundervisning och e-möten.

Högskolan Kristianstad

Tabula har som ensam leverantör tecknat avtal med högskolan i Kristianstad.


Ramavtal Högskolan Kristianstad. 
Referensnummer DNR 2015/199 - 2.1.6
Gäller tom 2020-11-30

Avtalet omfattar system för AV-installationer i samband med nybyggnad, ändring, komplettering eller reservdelar. AV-installationer omfattar system för ljud, bild, distansundervisning och e-möten

Malmö Stad

Tabula har tecknat avtal med Malmö Stad.


Ramavtal Malmö Stad
Referensnummer STK-2017-274
Gäller tom 2019-07-04 med möjlighet till förlängning 2år

Avtalet omfattar möbler och inredning till Malmö Stad