Miljö

Vi på Tabula arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och vi strävar efter att det material som våra produkter består av ska kunna återvinnas. Vi driver ett ständigt pågående arbete mot bättre miljöval och hållbar inredning. Vi köper förnybar el från urspungsmärkt vattenkraft. På så sätt stödjer vi effektiviseringen av vattenkraft och minskar företagets miljöpåverkan. Vår uppvärmning kommer från 100% förnybar fjärrvärme.

Som Vänföretag stödjer vi Världsnaturfonden WWFs viktiga miljö-och naturvårdsarbete, såväl här i Sverige som i andra delar av världen. Världsnaturfonden WWF arbetar med att bevara biologisk mångfald, minska föroreningar och ohållbar konsumtion samt verka för ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser.

Våra skrivtavlor består av FSC-certifierad spånplatta och det gör även våra ramar i trä. Detta gynnar ett ansvarsfullt skogsbruk.

Den certifierade och återvinningsbara e3 ytan finns som standard på alla våra skrivtavlor.

Våra ljudabsorbenter är helt återvinningsbara och består till stor del av återvunna PET-flaskor.

Vi har även testat en stor del av våra produkter hos Sundahus med bra resultat, vilket gör att vi hjälper till att förbättra inomhusluften i skolor och andra lokaler.

Givetvis är vi anslutna till FTI och Elkretsen för att återvinna våra förpackningar och teknikprodukter.

Vi säljer gärna TCO Certifierade projektorer och skärmar. Genom att använda TCO Certified kan vi minska risker och ta ett kliv framåt inom social och miljömässig hållbarhet.

Vårt arbete med etik, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö är en naturlig del av vår dagliga verksamhet.