Sekretess, cookies och GDPR

Tabulas e-butik nyttjar så kallade cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till butiken.

Tabulas e-butik använder även cookies, för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. Informationen som samlas in är anonym. En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

GDPR

Om du registrerar dig som kund i vår webshop behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, telefonnummer och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna tillhandahålla kundservice. Vi får dina uppgifter från dig vid registrering i vår webshop. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter efter kundregistrering är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas tills du väljer att återkalla ditt samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Om du väljer att lägga en order hos oss behandlas dina personuppgifter via rättslig grund avtal. Då sparas dina uppgifter enligt gällande bokföringslagar. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med vår webbshopsleverantör, Talex AB. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är Tabula AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post.